เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยอร์ช เทอรี่ เฮล์ จำกัด ก่อตั้งมามากกว่า 8 ปี ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบและผลิตสินค้า เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร  อาทิ
รับออกแบบและผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตงานผ้าทุกชนิด  เช่น ชุดเครื่องนอน ชุดบุคลากร ผ้าที่ใช้ทางการแพทย์
เราสามารถทำให้องค์กร เช่น โรงพยาบาล โรงแรม หน่วยงานราชการ  ยกระดับภาพลักษณ์ และที่สำคัญ สามารถประหยัดงบประมาณเงินลงทุน
ในงบที่กำหนดไว้  และนอกจากนั้น ยังช่วยให้หน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลชั้นนำ มีสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริการ
ที่ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้